Helmut Schulze – fotograf

Fotowerkstatt-Sandstein-Fotograf_Schulze-Helmut

Helmut Schulze spatřil světlo světa v roce 1966 v Drážďanech. Už jako desetiletý se toulal okolím s aparátem Pouva-Start. To byl fotoaparát s plastovým korpusem a svitkovým filmem 6 x 6 centimetrů. Měl možnosti nastavení clony na jasno nebo zataženo, čas expozice šlo volit na moment nebo trvalý. V roce 1986 proběhl nákup Pentacon Six a tím také začátek vážné práce. Díky tomuto fotoaparátu bylo možno dosáhnout relativně upotřebitelných snímků, byť kvalita maloformátových filmů ORWO poněkud pokulhávala. Ale i u svitkového filmu musel Helmut Schulze, stejně jako ostatní fotografové, často bojovat s problémy jako například dopad světla. Nebo aparát neposunoval film správně a tak se snímky překrývaly. Důsledkem toho přestoupil na počátku roku 1990 na kinofilmový fotoaparát západní značky. Další zlom znamenal pro Helmuta Schulze přechod na digitální fotografii v roce 2008.
Hlavní pracovní oblastí Helmuta Schulze jsou Labské pískovce. Od roku 2001 fotografuje pro každoročně vydávaný kalendář „Horolezectví v saských skalách“. Přitom vznikly a vzniká řada snímků krajiny. Z toho vyplývá jím v roce 2006 vydaná obrazová publikace „Krajina ve světle – Labské pískovce“.
Kromě horolezectví v Labských pískovcích ho odjakživa velmi fascinovaly nejrůznější krajiny světa. Na konci 80. let byl napůl ilegálně ve středoasijských pohořích sovětského Dálného východu. Později Helmut Schulze přešel grónský ledovec na lyžích, čtyřikrát cestoval po jihoamerickém kontinentu a šplhal po skalních formacích v pouštích Jordánska a Alžíru.

Internet: www.Helmut-Schulze.com