Wolfgang Kreische – fotograf

Fotograf Wolfgang KreischeFotografuji již od raného mládí a přitom jsem prošel vývojem od analogové diapozitivní a černobílé fotografie s vlastní laboratoří až po dnešní digitální fotografie a digitální úpravu snímků.
Fotografickým těžištěm byla od počátku krajinná fotografie. Také během cest a výprav stojí fotografie vždy ve středu pozornosti.
Díky krajinné fotografii mám možnost spojit různé zájmy: být na cestách ve venkovním prostředí, poznávat cizí krajiny a fotografovat. Často potřebuji čas, abych mohl fotografovat motiv, jaký chci. Přitom se zklidním a mohu krajinu vnímat mnohem intenzivněji, než když jí pouze procházím.
Ve své vlastní laboratoři jsem vyvinul nespočet černobílých, infračervených a diafilmů a snímků. Od poloviny 90. let jsem se v intenzivním samostudiu zabýval Photoshopem a možnostmi profesionální digitální úpravy snímků. Několik posledních let cestuji za fotografiemi s digitálním plnoformátovým fotoaparátem.
Na některé výstavy jsem poskytl fotografie, mj. v Městském muzeu v Pirně, na festivalu outdoorových filmů Bergsichten-Festival v Drážďanech a v Saském horolezeckém svazu.
V souvislosti se snímky a fotografiemi jsou mým druhým pracovním těžištěm profesionální grafické práce. Tak vznikly díla na zakázku pro výstavy, například pro Městské muzeum v Pirně a pro Nadaci dolu Zollverein. Také jsem směl vytvořit práce pro uměleckovědný výzkum Státních sbírek umění Drážďany.

Internet: photowerkstatt-dresden.de